Prikazuje se svih 2 rezultata

Mine za tehničku olovku Uni nano dia ul05-102nd (0.5) 2B

5,00 kn
Jedna mina sadrži 400 milijuna nano dijamantih čestica (igličastih kristala) rezultirajući glatkim jasnim ispisom bez pucanja mine. Performanse ovih mina

Mine za tehničku olovku Uni nano dia ul05-102nd (0.5) HB

5,00 kn
Jedna mina sadrži 400 milijuna nano dijamantih čestica (igličastih kristala) rezultirajući glatkim jasnim ispisom bez pucanja mine. Performanse ovih mina