Prilog I

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za Power Computers d.o.o., Zagrebačka ulica 87, 40 000 Čakovec, telefon: 095-2468-900, adresa e-pošte: prodaja@laptopi.hr

OSOBNI PODACI KUPCA

PODACI O NARUDŽBI

Ime i prezime:

Datum narudžbe:

Adresa:

Šifra narudžbe:

E-mail:

Broj računa:

Ja, _______________________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o

(ime i prezime)

kupoprodaji niže navedenih roba ili usluga :

R.B.

ŠIFRA PROIZVODA

OPIS PROIZVODA

RAZLOG*
(molimo upišite broj)

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

RAZLOG RASKIDA UGOVORA:

1

Nije ono što sam očekivao/la

2

Ne odgovara mi veličina/dimenzija

3

Ne sviđa mi se

 

Kako biste nam pomogli da što kvalitetnije upravljamo informacijama na webu, molimo Vas navedite razlog raskida ugovora upisom broja u polje “RAZLOG”. * Ovo polje nije obavezno

     

Mjesto i datum Vlastoručni potpis (nije potreban ako se obrazac dostavlja putem e-pošte)