OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU:

 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________ .

2. Prima trgovačko društvo Power Computers d.o.o., Zagrebačka 87, 40 000 Čakovec, OIB: 74119470951, tel: 040 310 522, web: www.pc1.hr, e-mail: prodaja@pc1.hr

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana.

4.  ______________________ potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

5. Datum i mjesto: __________.

Ovaj primjerak obrasca možete elektroničkim putem ispuniti i poslati elektronički putem. Na e-mail adresu: : prodaja@pc1.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu dostaviti ćemo Vam bez odgađaja elektroničkim putem.