UVJETI KORIŠTENJA Power Computers Web shopa www.laptopi.hr

PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: POWER COMPUTERS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge (dalje: Prodavatelj)

Skraćeni naziv: POWER COMPUTERS d.o.o.

Sjedište: Zagrebačka ulica 87, 40 000 Čakovec

OIB: 74119470951

Porezni broj: HR74119470951

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070077312

Članovi društva: Emil Bogdan, jedini osnivač

Osoba ovlaštena za zastupanje: Emil Bogdan, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Telefon: 095-2468-900

Adresa elektroničke pošte: prodaja@laptopi.hr

Poslovni računi:          Raiffeisen bank IBAN: HR1924840081106619366

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR3623600001500136538

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR1023400091110401826

Erste/Steiermarkische Bank d.d. IBAN: HR3424020061100695373

UVODNE ODREDBE

Nositelj svih prava na web stranici  www.laptopi.hr je trgovačko društvo Power Computers d.o.o. Web stranica Prodavatelja može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na “laptopi.hr web shopa” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “laptopi.hr web shopa”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je, jednako kao i kopiranje, javno izvođenje i slično. Upotreba sadržaja “laptopi.hr web shopa” na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “laptopi.hr web shopa” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača/distributera proizvoda.

Kada “laptopi.hr web shopa” odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Upućujemo Vas da Uvjete korištenja pažljivo pročitate prije korištenja web stranice jer su isti sastavi dio Ugovora o prodaji na daljinu. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će nakon izvršene narudžbe biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem.

Sklapanje ugovora putem web stranice Prodavatelja predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između Potrošača i Prodavatelja.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Izražene cijene su maloprodajne s uključenim PDV-om.

Valuta je hrvatska kuna (kn).

Putem “laptopi.hr web shopa” moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup web stranici Prodavatelja i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja web stranice Prodavatelja ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje web stranice.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom online kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Točan opis i karakteristike proizvoda Kupac može zatražiti na e-mail adresi: prodaja@laptopi.hr .

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici www.laptopi.hr.

Ugovorne strane dužne su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane nanošenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

ZNAČENJE IZRAZA NAVEDENIH U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA

 • Prodavatelj je trgovačko društvo Power Computers društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge sa sjedištem u Čakovcu, Zagrebačka ulica 87.
 • Kupac/Potrošač je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI i pošalje narudžbu Prodavatelju.
 • Web stranica Prodavatelja je laptopi.hr.
 • laptopi.hr je web stranica vlasništvu Prodavatelja i upotreba iste se ne naplaćuje dok se za sam pristup internetu, korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge možete obratiti svojem operateru
 • Online kupnja je ostvarivanje kupnje proizvoda putem web stranice u vlasništvu Prodavatelja.
 • Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na web stranici Prodavatelja, a koje je moguće kupiti putem online kupnje.
 • Korištenje web stranice je pristup web stranici Prodavatelja radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet kupnje.
 • Korisnik je svaka osoba koja koristi web stranicu Prodavatelja u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Online kupnja ostvaruje se registracijom na za to predviđenom mjestu na www.laptopi.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti svoje osobne podatke, podatke o email adresi i adresi za dostavu. Online kupnju mogu izvršiti samo osobe starije od 18 godina. Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca.

Registracija vam omogućuje pristup statusu i povijesti vaših narudžbi. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ukoliko Kupac želi R1 račun, potrebno je označiti kućicu ”Trebate li R1 račun?” te upisati potrebne podatke u obrazac. Moguća je dostava na adresu različitu od adrese za isporuku računa te ukoliko Kupac želi iskoristiti navedenu mogućnost, potrebno je označiti kućicu ”Dostaviti na različitu adresu?” te unijeti potrebne podatke u obrazac.

Ugovor se ne smatra sklopljenim na temelju narudžbe ili uplate po automatski generiranoj web narudžbi (ne predstavlja kupoprodajni ugovor) i koju kupac dobiva automatski na mail, bez ponude ili potvrdnim odgovorom agenta o dostupnosti i rezervaciji naručene robe.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je kupac zaprimio potvrdu narudžbe ili ponudu skupa sa odgovorom agenata o dostupnosti i rezervaciji naručene robe.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na „Dodaj u košaricu“. Kada stavite sve željene proizvode u košaricu, istu možete vidjeti na vrhu stranice u desnom kutu odabirom ikone košarice. Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija “obriši” kojom možete maknuti proizvod iz košarice. Ako imate kupon za popust, na ovoj stranici možete unijeti kod kupona i odabrati ”Primijeni kupon”.

Prije samog plaćanja, odabirete način plaćanja. Ovisno o tome odaberete li plaćanje kreditnom karticom ili izravni bankovni prijenos, prikazat će Vam se cijena proizvoda koja će biti naplaćena nakon što stisnete „Naručite“.

Za izvršavanje narudžbe potrebno je odabrati ”Naručite”. Nakon toga obavijestit ćemo vas putem e-pošte da je narudžba prihvaćena. Prihvaćanje narudžbe ovisi o dostupnosti proizvoda.

Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za tog Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten te se Prodavatelj ovim putem odmah i unaprijed ispričava zbog neugodnosti koje vam navedena situacija može prouzročiti. Prodavatelj je u tom slučaju obvezan ponuditi vam mogućnost otkaza narudžbe, djelomičnog otkaza narudžbe odnosno djelomičnog ispunjenja (za slučaj da se radi o više naručenih proizvoda) ili Vam ponuditi opciju da pričekate s narudžbom odnosno ispunjenjem iste ukoliko takva opcija postoji.

Ovi Uvjeti korištenja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i Prodavatelja.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kad je Kupac platio proizvod po ponudi ili web narudžbi uz potvrdan odgovor agenta o dostupnosti i rezervaciji naručene robe, osim ako u samom ugovoru o kupoprodaji nije drugačije navedeno.

Budući da se ponuda proizvoda Prodavatelja svakodnevno mijenja, postoji mogućnost da neki proizvodi budu rasprodani unutar istog dana i time postanu nedostupni, no to na web stranici ne bude pravovremeno prikazano.

Zadržavamo pravo uklanjanja proizvoda web stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Sve cijene su maloprodajne i uključuju PDV.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave, već se dostava plaća dodatno.

S iznosom troškova dostave Prodavatelj će upoznati kupca prije sklapanja ugovora, odnosno prije dovršetka narudžbe.

Plaćanje je moguće kreditnim karticama (jednokratno i na rate) i izravnim bankovnim prijenosom, pri čemu za plaćanje bankovnim prijenosom odobravamo popust od 5%.

PLAĆANJE DEBITNIM/KREDITNIM KARTICAMA – Visa, MasterCard®, Maestro®

Plaćanje karticama na rate je omogućeno:
PBZ kartice  – Visa i Maestro kartice do 12 rata, Visa Premium karticama do 12 rata
ZABA kartice – Visa, Maestro i Mastercard do 12 rata
ERSTE kartice – Visa, Maestro i Mastercard do 12 rata, Diners karticama do 12 rata
Jednokratno plaćanje karticama omogućeno je za kartice svih banaka.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta
osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija
je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom
komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je
zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i
Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o konverziji valute
All payments will be affected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, mi ćemo narudžbu otkazati, a Vas upozoriti da ne izvršite uplatu jer odabrani proizvod nije dostupan. Ukoliko izvršite plaćanje prije nego otkažemo narudžbu (do toga pogotovo može doći narudžbom nakon radnog vremena Prodavatelja, a koje je od 8:00 do 17:00 sati), tada ćemo Vam odmah vratiti novce. Ukoliko naručite proizvod koji je nedostupan i platite ga, mi se obvezujemo vratiti novac ili ponuditi najprihvatljivije rješenje.

LEANPAY plaćanje

Leanpay je novi digitalni model plaćanja na rate; bez kreditne kartice, bez papirologije i bez posjeta banci.

Leanpay uvjeti i informativni izračuni.

Leanpay uvjeti poslovanja

Prednosti

 • Plaćanje na rate u web trgovini ili fizičkoj trgovini
 • Informacija o limitu u samo nekoliko minuta
 • Potpuno besplatno i bez skrivenih troškova
 • Pregled svih transakcija i dokumentacije na osobnom korisničkom portalu “Moj Leanpay” (https://lapp.leanpay.hr/)
 • Za kupnje od 375 HRK do 22.500 HRKdo 24 rate

Što Vam je potrebno?

 • Pametni telefon, koji koristite samo Vi
 • OIB, broj važeće osobne iskaznice
 • Broj tekućeg računa (IBAN) na koji ostvarujete redovne mjesečne prihode

Kako funkcionira?

 1. Kao vrstu plaćanja, izaberi Leanpay plaćanje na rate
 2. Prilagodi visinu i broj rata svojim potrebama
 3. Unesi sve potrebne podatke i pričekaj odgovor
 4. Pročitaj Ugovor i uvjete poslovanja i elektronski potpišite ugovor
 5. Dovrši proces kupnje
 6. Prilikom dostave provodimo identifikaciju
 7. Prati svoja plaćanja i obveze u portalu “Moj Leanpay”

Ugovorna dokumentacija i sve regulatorne informacije možeš pogledati na korisničkom portalu Moj Leanpay.

KAMATNA STOPA 0%
TROŠAK OBRADE 0%
TROŠAK PROCJENE RIZIKA 0%
BROJ RATA 3, 6, 9, 12, 18, 24
MINIMALNI IZNOS ZAJMA 375,00 HRK
MAKSIMALNI IZNOS ZAJMA 22.500,00 HRK
PLAĆANJE ODMAH PRILIKOM KUPNJE** 0,00 HRK**
NAČIN OTPLATE ZAJMA SEPA direktno terećenje

** Trošak procjene rizika podmiruje se plaćanjem od kupnje ili plaćanjem na dan dospijeća prve rate, EKS se može promijeniti ako se promijene određeni podaci korišteni za izračun. Datum valjanosti izračuna: 01.09.2021.

PRIMJER IZRAČUNA PRIMJER 1 PRIMJER 2 – Dvosjed za 2.400 HRK
IZNOS KUPNJE 11.250,00 HRK 2.400 HRK
IZNOS RATE 468,75 HRK 100 HRK
BROJ RATA 24 24
TROŠAK ODOBRENJA 0 HRK 0 HRK
TROŠAK OCJENE RIZIKA 0 HRK 0 HRK
EKS 0,00% 0,00%
PLAĆANJE PRI KUPNJI 0 HRK 0 HRK
UKUPNI IZNOS PLAĆANJA 11.250,00 HRK 2.400 HRK

DOSTAVA

Proizvode dostavljamo na području Republike Hrvatske, a moguće je i osobno preuzimanje u Čakovcu i Zagrebu. Rok za preuzimanje robe nakon primljene obavijesti da je roba spremna je 15 dana.  Način dostave, kao i adresu preuzimanja odabirete prije podnošenja narudžbe.

S obzirom na pandemiju COVID-19 i na povećani broj narudžbi, mogući je dulji rok isporuke od navedenog u ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas za razumijevanje.

Proizvodi koji su naručeni i plaćeni bit će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od 5 do 8 radnih dana. Rok dostave može biti duži za vrijeme velikih sniženja, neradnih dana i blagdana kada te ako nije drugačije navedena dobavljivost proizvoda. Proizvode dostavljamo unutar radnog vremena Prodavatelja između 8:00 i 20:00 sati, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Ukoliko niste primili robu u roku od 5 radnih dana od naše obavijesti da smo ju poslali, kontaktirajte nas na 095-2468-900 ili mailom prodaja@laptopi.hr .

Dostavu naručenih proizvoda Prodavatelj naplaćuje u paušalom iznosu od 35,00 kn po paketu za iznose do 2.000,00 kn, dok je dostava za narudžbe preko 2.000,00 kn besplatna.

Dostava paketa do 3kg iznosi 35,00kn. Dostava paketa iznad 3kg iznosi 100,00Kn i biti će vam naknadno obračunata razlika u iznosu 65,00Kn jer sustav automatikom dodaje cijenu od 35,00Kn. Za sve narudžbe iznad 2.000,00Kn dostava je besplatna.

Ako ste odabrali dostavu, cijena dostave će Vam se automatski uračunati na ponudu te nećete više ništa morati plaćati dostavljaču prilikom preuzimanja.

Dostavu vrši Prodavatelj putem svojih djelatnika ili angažiranjem dostavne službe (In Time i sl.). Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i dr.), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez vanjskih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima. Nakon što Kupac preuzme paket, dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Iz tog razloga predlažemo da prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac obavi pregled pošiljke na sljedeći način:

 • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
 • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti

Ukoliko je bilo koji od proizvoda oštećen, preporučujemo da zajedno s dostavljačem fotografirate oštećeni paket i napravite zapisnik o oštećenju pošiljke s vašim potpisom i potpisom dostavljača. U tom slučaju jedan primjerak zapisnika ostaje vama, a drugi dostavljaču. Kopiju zapisnika i fotografije pošaljite na naš mail prodaja@laptopi.hr

U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac, već samo do ulaza u stambenu zgradu. Prilaz ulazu dostavnim vozilom mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika (kupnje) postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora

7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj  ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PC DODATNO JAMSTVO – 2 GODINE

»PC dodatno jamstvo – 2 godine« (dalje: dodatno jamstvo) je dodatna ugovorena zaštita pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o potrošačima te Zakona o obveznim odnosima, obvezan dati Prodavatelj odnosno proizvođač elektroničkog uređaja za kojeg je sklopljena.

Predmet dodatnog jamstva  može biti stolno ili prijenosno računalo kupljeno u trgovinama ili web shopu Prodavatelja (dalje: uređaj) koji je pobliže opisan na računu i dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s navedenim uređajem, a koji sadrži slijedeće podatke:

 • Vrstu uređaja
 • Marku i tip elektroničkog uređaja, serijski broj i cijenu
 • Početak dodatnog jamstva (datum kupnje)
 • Vrsta dodatnog jamstva
 • Cijena dodatnog jamstva

Predmeti koji nisu obuhvaćeni dodatnim jamstvom:

 1. uklonjivi eksterni diskovi,
 2. pomoćna i potrošna roba koju je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošni dio, kao vanjske tipkovnice, miševi, daljinski upravljači, punjači, baterije, toneri, tinta, bubnjevi i onda kada su isti pakirani zajedno s uređajem koji je predmet pokrića,
 3. ostali dijelovi koji prema iskustvu moraju biti zamijenjeni tijekom životnog vijeka elektroničkog uređaja,
 4. zasebno kupljena dodatna oprema,
 5. sve vrste softvera,
 6. isporučeni uređaji s nedostatkom, kao i serijske pogreške proizvođača.

Za uređaje obuhvaćene dodatnim jamstvom Prodavatelj će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog uređaja Korisnika pokrivenog dodatnim jamstvom.

Dodatno jamstvo moguće je ugovoriti u sedam varijanti odnosno paketa:

od 1.000 Kn do 2.000 Kn – cijena 99 Kn

od 2.001 Kn do 4.000 Kn – cijena 199 Kn

od 4.001 Kn do 6.000 Kn – cijena 299 Kn

od 6.001 Kn do 8.000 Kn – cijena 399 Kn

od 8.001 Kn do 10.000 Kn – cijena 499 Kn

od 10.001 Kn do 14.000 Kn – cijena 699 Kn

od 14.001 Kn do 20.000 Kn – cijena 999 Kn

Dodatno jamstvo obuhvaća štete koje su posljedice nedostatka materijala ili izvedbe elektroničkog uređaja, odnosno štete nastale nakon isteka roka osnovnog proizvođačkog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost uređaja u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

Dodatno jamstvo ni u kojem slučaju ne zamjenjuje niti može zamjenjivati proizvođačko jamstvo/garanciju (12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci). Materijalne nedostatke koji su nastali ili koji se detektiraju u periodu trajanja proizvođačkog jamstva/garancije dužan je otkloniti (servisirati, zamijeniti) proizvođač ili Prodavatelj.

Dodatno jamstvo ne uključuje:

 • štete uzrokovane uslijed pada uređaja i padom drugog predmeta na uređaj,
 • štete uzrokovane polijevanjem uređaja tekućinom,
 • štete nastale uporabom neispravnog uređaja, a s kojom činjenicom neispravnosti je korisnik uređaja morao biti upoznat,
 • štete koje se ne mogu pripisati samostalnom incidentu smatraju se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i nisu pokrivene. Iz toga su izuzeti nedostatci materijala i izvedbe po isteku jamstva proizvođača,
 • štete nastale uslijed neposrednih posljedica trajnog utjecaja i djelovanja kemijskih, toplinskih ili mehaničkih uvjeta smještaja (korozije, zračenja, starenja, prekomjernih vibracija i sl.),
 • štete koje su posljedica redovitog rada uređaja, trošenje i habanje, štete koje su posljedica neprimjerene, nepropisne ili neuobičajene uporabe ili čišćenja osiguranog uređaja, posebno ako takvi postupci nisu u skladu s uputama proizvođača,
 • štete koje su posljedica dugotrajnog kemijskog ili termičkog djelovanja na uređaju, kao i eventualni troškovi servisiranja, namještanja i čišćenja nisu predmet naknade štete, kao niti postupno pogoršanje radnog učinka uređaja,
 • štete koje su posljedica obavljenih radova vezanih za podešavanje i čišćenje,
 • štete koje su posljedica namjere ili grube nepažnje korisnika uređaja,
 • štete koje su posljedica puštanja u rad prije konačnog popravka proizvoda,
 • štete koje su posljedica kršenja tehničkih propisa, zaštitnih mjera i pravila tehničkog iskorištavanja osiguranog uređaja te nepravilnog rukovanja osiguranim stvarima,
 • štete koje su posljedica nestanka osiguranog uređaja koji nije posljedica razbojstva ili provalne krađe u prostor u kojem se nalazi uređaj,
 • štete koje nastanu u garancijskom / jamstvenom roku i dužan ih je nadoknaditi proizvođač,
 • štete na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere, pomoćne programe itd.) odnosno štete koje su posljedica računalnih virusa, grešaka u programiranju ili softveru i koji djeluju na ili kroz softver ili nosače podataka; Korisnik uređaja je osobno odgovoran za programe, pogonske programe, podatke i njihovu funkcionalnost; gubitak podataka i softvera zbog navedenih uzroka štete ne može biti predmet zahtjeva za naknadom štete; Prodavatelj nije u obvezi nadoknaditi troškove popravka u slučaju nedostataka i nepravilnosti vezanih uz softvere, operativne sustave, viruse, kompatibilnost, spašavanje podataka, vraćanje sustava, ponovno prikupljanje podataka itd.,
 • štete koje su posljedica nestručne ugradnje, neprikladnog popravka ili preinaka izvršenih od strane trećih osoba koje nisu stručno osposobljene i ovlaštene za takve zahvate,
 • štete koje na osiguranom uređaju prouzroče kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje,
 • štete koje su posljedica ostavljanja, zaboravljanja ili gubljenja osiguranog predmeta, uključujući i nevraćanje osiguranog predmeta nakon iznajmljivanja ili zakupa. Naknadni pronalazak osiguranog uređaja ne može biti uzet u obzir i neće ni u kojem slučaju rezultirati naknadom štete,
 • štete nastale uporabom uređaja u svrhe koje su protivne uputama o uporabi i svrsi koju je proizvođač naznačio,
 • štete nastale prilikom uklanjanja zanemarivih nedostataka naročito šteta od ogrebotina kao i drugih grešaka u izgledu koji ne utječu na tehničku uporabljivost uređaja kao i bilo kakve štete koje su estetske naravi,
 • štete kao posljedica djelovanja vlage ili kamenaca,
 • štete koje su posljedica djelovanja tekućine kao i štete koje su direktna ili indirektna posljedica atmosferskih padalina,
 • štete koje nastanu pri ili uslijed sportskih aktivnosti, odnosno zbog znoja ili kondenzacije, osiguratelj nije u obvezi nadoknaditi,
 • posredne štete koje nastanu uslijed nastupa osiguranog slučaja (gubitak zarade, kazne i sl.),
 • čisto imovinske štete – troškovi nastale uslijed štete koja nije šteta na hardveru; navedeno obuhvaća i eventualne troškove (naknade za obradu, provjeru, analizu itd.), analiza šteta bez utvrđene pogreške na hardveru,
 • štete nastale uporabom neispravne ili pogrešne eksterne dodatne opreme, primjerice pričvršćenja, podzemna kućišta itd.,
 • štete koje su prijavljene, ali se zbog nedostavljenog uređaja ne mogu dokazati (od navedenog su izuzete štete nastale potpunim uništenjem uređaja uslijed više sile),
 • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično, nastale ionizirajućim zračenjem ili onečišćenjem radioaktivnim tvarima iz nuklearnog goriva, otpada ili onečišćenjem zbog izgaranja nuklearnog goriva,
 • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično, nastale radioaktivnim, otrovnim ili drugim opasnim i ugrožavajućim svojstvima nuklearnog postrojenja, reaktora ili drugog nuklearnog sistema ili nuklearne komponente istih,
 • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično, nastale zbog oružja ili naprava čija razorna snaga potječe od atomske ili nuklearne fizije i/ili fuzije ili drugih sličnih reakcija ili radioaktivnih tvari,
 • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično, nastale zbog radioaktivnog, otrovnog, eksplozivnog ili bilo kojeg drugog opasnog svojstva radioaktivnih tvari,
 • štete zbog osnovnih i dopunskih opasnosti koje su u neposrednoj vezi s potresom,
 • štete nastale konfiskacijom, rekvizicijom ili ostalim sličnim mjerama koje provodi ili namjerava provesti neka vlast ili druga slična organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast,
 • štete uzrokovane štrajkom,
 • štete prouzročene ratom, građanskim ratom, revolucijom, ustankom, nemirima koji nastanu iz takvih događaja, ratnim oružjima, zarobljavanjima, zapljenama, ograničenjima ili zadržavanjima i posljedicama tih događaja ili pokušajima da se izvrše sabotažom, detonacijom eksploziva, ako osoba koja to radi djeluje zlonamjerno ili iz političkih pobuda, građanskim nemirima, nasiljima ili drugim sličnim događajima.

NEPRODANE ZALIHE – OUTLET

“Proizvodi neprodanih zaliha” koji se prodaju na web stranici Prodavatelja dolaze sa različitih strana. Jedan od najčešćih je taj da se proizvođačima elektroničke opreme dogodi da planirana akcija ne dosegne željene i planirane količine, kao i to da se dogodi da su velike narudžbe otkazane od velikih kupaca, a proizvodi su već krenuli iz tvornice. Kad proizvod napusti tvornicu, ne može se više vratiti natrag, zato mi takve proizvode i dobivamo u originalnoj i neotvaranoj ambalaži. Ti proizvodi spadaju u kategoriju – AS NEW.

Isto tako se u programu neprodanih zaliha uvrštavaju svi proizvodi koji su višak proizvodnje, kao i proizvodi kojima je oštećena ambalaža u transportu. Ti proizvodi dolaze u ekološkim ambalažama proizvođača u originalno zapečaćenoj i neotvorenoj ambalaži i tako sve od trenutka kad proizvod napusti proizvođačevo skladište do trenutka kad dođe do vas. Ti proizvodi spadaju u kategoriju – AS NEW.

U neprodanim zalihama su i proizvodi koji su bili na policama u trgovinama kao izložbeni te proizvodi koji su bili vraćeni odmah po kupovini DOA (dead on arrival). Svi proizvodi iz tog programa su vraćeni u tvornicu i od tamo otpremljeni u potpuno jednakom funkcionalnom stanju kao i svi ostali novi proizvodi. Također se ti proizvodi prepakiraju i po nabavnoj vrijednosti pošalju u prodaju distributerima u programu neprodanih zaliha, u zapečačenim ekološkim kutijama.

Proizvodi neprodanih zaliha nude opsežnu ponudu u potpunosti obnovljenih proizvoda i rješenja koja zadovoljavaju vaše poslovne potrebe – po iznimno atraktivnim cijenama. Obnovljeni proizvodi nude istu pouzdanost i učinkovitost kao ne obnavljani tj novi proizvodi, ali barem 15% niže cijene ekvivalentnog novog proizvoda. Pored navedenog, program “Proizvodi neprodanih zaliha” omogućuje smanjiti ukupni utjecaj na okoliš, a iskorištavanjem pristupačne alternativa za vaše poslovne potrebe. Počnite donositi održive odluke za planet s Proizvodi neprodanih zaliha.

Proizvodi neprodanih zaliha zajamčeno su kao novi, kao i svi drugi proizvodi. Svi proizvodi prolaze kompletnu doradu i testiranje procesa, potpuno ih obnavljaju kako bi ispunili standardne certifikate, kvalitetu jamstva i pouzdanost. Dobavljači poput ASUS-a, HP-s, Lenovo-a postavili su stroge standarde kvalitete za cijelu svoju tehnologiju, jer žele osigurati da proizvodi nude iste performanse i pouzdanost kao i svi novi proizvodi.

Proizvodi neprodanih zaliha obuhvaćeni su punim jamstvom, počevši od datuma kupnje – isto takvo jamstvo nudi se i sa svim ostalim novim proizvodima. Proizvodi neprodanih zaliha dobivaju puno jamstvo, tek nakon prolaska strogog ispitivanja kvalitete, što jamči kvalitetu i pouzdanost. Dodatne usluge i podrška, dodatne su opcije za nadopuniti originalno jamstvo proizvoda.

Bilo da je vaša organizacija je u potrazi za novom IT platformom ili planirate nadograditi postojeći sustav, Program “Proizvodi neprodanih zaliha” nudi sveobuhvatnu ponudu high-end proizvodi koji ispunjavaju vaše specifične poslovne potrebe. Kako proizvodi dolaze iz izvora kao što su povrati od velikih trgovina, demo proizvodi vraćeni od kupaca, proizvodi posuđeni u trgovinama, dobivate pristup širokom spektru nove ili postojeće tehnologije.

Značenje oznaka na laptopima:

šifra laptopa: xxxxxxx – oznaka NEW – laptop je novi i zapakiran u originalnu ambalažu

šifra laptopa: xxxxxxx-G – oznaka GOLD – laptop je novi i prepakiran u ekološku kutiju

(New product)

šifra laptopa: xxxxxxx-S – oznaka SILVER – laptop je bio izložbeni model i prepakiran u ekološku kutiju, to je novi proizvod s malim vidljivim ogrebotinama na poklopcu laptopa, ne na ekranu

(New product with small cosmetic, visble scratches – only on cabinet, NOT screen.)

Kako smo napomenuli, laptopi programa Neprodanih zaliha dolaze sa raznih strana svijeta, pa su tako i njihove tipkovnice sa raznim lokalizacijama. Power Computers d.o.o. će na svaki takav laptop gravirati ili staviti naljepnice sa HR znakovima o svojem trošku, odnosno svaki kupac našeg laptopa dobiva to besplatno.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte (na adresu Power Computers d.o.o., Zagrebačka 87, 40 000 Čakovec) ili putem elektroničke prodaja@laptopi.hr kao i u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Zagrebačka 87, 40 000 Čakovec. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko je Kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga. Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik izjavu može poslati poštom (na Power Computers d.o.o., Zagrebačka 87, 40000 Čakovec) ili elektroničkom poštom na prodaja@laptopi.hr, u kojoj je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Primjerak Obrasca nalazi se na ovom linku: LINK

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Power Computers d.o.o., Zagrebačka 87, 40000 Čakovec bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

(Pod tim rukovanjem se smatra rukovanje kao da pregledate proizvod u fizičkoj trgovini)

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Prodavatelj utvrđuje postotke umanjenja iznosa povrata Kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje originalne ambalaže i/ili dodataka vraćenog proizvoda (uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, punjači, vijci i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod). Postoci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje bundle/oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%).

Loyalty – pogodnosti za registrirane članove:

Da biste sudjelovali u sakupljanju bodova potrebno je da budete naš registrirani korisnik i prijavljeni prilikom kupovine.

Kako postati registrirani korisni?

Računalo: na vrhu stranice s desne strane pored tražilice se nalazi PRIJAVA / REGISTRACIJA.
Popunite vaše podatke i postanite registrirani član.

Smartphone/tablet: na vrhu stranice pritisnite oznaku 3 crtice i s desne strane pritisnite IZBORNIK,
na dnu izbornika nalazi se PRIJAVA / REGISTRACIJA.
Popunite vaše podatke i postanite registrirani član.

Sakupljanje bodova prilikom kupovine
Svaka kupovina omogućava sakupljanje bodova po principu:
100 Kuna – 1 BOD
vrijednost 1 BOD-a je 1 Kuna kod slijedeće kupovine

BOD traje 90 dana od dana kupovine
BODovi se zbrajaju, u vašem profilu možete vidjeti trenutno stanje BODova
BODove možete zamijeniti za KUPON koji daje popust u košarici prilikom kupovine.

Primjer:
Imate 50 BODova i želite ih potrošiti
stavite željeni artikl u košaricu i na vrhu košarice će vas dočekati poruka
Imate 50 bodova. Iskoristite 50 bodova i ostvarite popust od 50,00 kn kn za ovu narudžbu. PRIMIJENI BODOVE
Klikom na PRIMIJENI BODOVE u vašoj će se košarici ispisati poruka s desne strane
Nagradni bodovi -50,00 kn
i oduzeti 50 Kuna od iznosa kupovine

Ukoliko ne iskoristite BODove 90 dana od kupovine BODovi se brišu.